Câu hỏi 6

Những điều kiện phát hành thẻ tín dụng khá là đơn giản. Trước tiên khách hàng phải là người Việt Nam hoặc người nước ngoài nhưng đang sinh sống tại nơi dịch vụ rút tiền đang hoạt động. Độ tuổi trong khoảng từ 18 đến 62 tuổi và lưu ý thu nhập hàng tháng tối thiểu là 6,000,000 VND/tháng.