Câu hỏi 8

Quả thực rất khó để trả lời được câu hỏi thẻ tín dụng ngân hàng nào tốt nhất. Trên thị trường hiện nay, với nỗ lực thu hút người dùng và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, đa số các ngân hàng đã đưa ra được những chính sách, mức phí và lãi suất khá cạnh tranh. Rất đau đầu để tìm ra ngân hàng nào chiếm số điểm tuyệt đối với mức phí duy trì thấp nhất, lãi suất thấp nhất, và thời gian miễn lãi suất dài nhất.