Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1
Dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng có hợp pháp hay không?
Câu hỏi 2
Có nên rút tiền từ thẻ tín dụng hay không?
Câu hỏi 3
Khi chọn dịch vụ rút tiền kiểu này có nguy cơ lừa đảo hay không?
Câu hỏi 4
Tại sao không nên rút tiền từ thẻ tín dụng từ ngân hàng?
Câu hỏi 5
Nên rút tiền thẻ tín dụng ở đâu?
Câu hỏi 6
Điều kiện phát hành thẻ tín dụng gồm những gì ?
Câu hỏi 7
Thẻ tín dụng có chuyển khoản được không?
Câu hỏi 8
Tôi nên làm thẻ tín dụng của ngân hàng nào?